Tuesday, 30 September 2014

Tuesday 30 September 2014, Kolkata / India, day 6

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, AIR from 2 months in Kolkata (Calcutta, India)

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, embroidery workshop

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, pavement pattern

Kolkata, Tuesday 30 September 2014

Kolkata, Tuesday 30 September 2014

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, pavement pattern

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, Durga Puja starts

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, Durga Puja starts

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, Durga Puja starts

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, Durga Puja starts

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, Durga Puja starts

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, Durga Puja starts

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, Durga Puja starts

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, pavement pattern

Kolkata, Tuesday 30 September 2014, Durga Puja starts

No comments:

Post a Comment