Thursday, 25 September 2014

Thursday 25 September 2014, Kolkata India

Kolkata, Thursday 25 September 2014, AIR from 2 months in Kolkata (Calcutta, India)

Kolkata, Thursday 25 September 2014, street pattern

Kolkata, Thursday 25 September 2014, old idols

Kolkata, Thursday 25 September 2014, new idols

Kolkata, Thursday 25 September 2014, Esplenade

Kolkata, Thursday 25 September 2014

Kolkata, Thursday 25 September 2014

No comments:

Post a Comment