Saturday, 27 October 2018

Friday 26 October 2018, Tilburg & Utrecht

Friday 26 October 2018, John Körmeling, Rotating House in Tilburg, 2008

Friday 26 October 2018, John Körmeling, Rotating House in Tilburg, 2008

Friday 26 October 2018, Gerrit Rietveld, chair (1918 - 1923) in Rietveld - Schröder house Utrecht (1924)

Friday 26 October 2018, Gerrit Rietveld & Truus Schröder, Rietveld - Schröder house Utrecht (1924)

No comments:

Post a Comment