Friday, 23 October 2015

Thursday 22 October 2015, Varanasi

Thursday 22 October 2015, Varanasi, sun rise on the Ganges

Thursday 22 October 2015, Varanasi

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi pavement pattern

Thursday 22 October 2015, Varanasi

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

Thursday 22 October 2015, Varanasi, the Hindu god Hanuman

No comments:

Post a Comment